Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Om bord

Om bord på bussen

Barnevogn

 • Du kan ta med barnevogn gratis hvis det er plass om bord.
 • Sjåføren avgjør om det er plass, ut fra sikkerheten.
 • Sørg for at barnevognen står sikkert med bremsen på under hele reisen. Hold den fast om nødvendig.
 • Du er selv ansvarlig for eventuell skade barnevognen måtte påføre andre.

 

Sykkel 

Du betaler barnepris for sykkel, stor sparkesykkel, ståhjuling og spark. 

Unntak

Det er gratis å reise med:

 • Små barnesykler.
 • Sammenslåtte sykler.
 • Små sparkesykler/el-sparkesykler som enkelt kan tas under armen.
 • Spesialsykler for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Slik reiser du med sykkel

 • Personalet avgjør om det er plass.
 • Sykkelen kan ikke være over 1750 mm lang og ikke over 700 mm bred. Det er samme regler for elsykler, elsparkesykler og lignende.
 • Plasser sykkelen om bord slik at den ikke er til hinder for andre passasjerer.
 • Det er ikke tillatt å sykle eller bruke rullebrett, rulleskøyter og lignende på bussterminaler, holdeplasser og om bord i bussen. 

 

Hund og førerhund

 • Hunder og førerhunder reiser gratis på bussen.
 • Hunder skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje.
 • Det er ditt ansvar å sørge for at hunden ikke er til sjenanse for andre passasjerer.
 • Du er selv ansvarlig for eventuell skade hunden måtte påføre andre.
 • Dyr er ikke tillatt direkte på setet, og hunder skal sitte på gulvet eller fanget under reisen.

 

Ski, akebrett og annen bagasje

 • Det er gratis å reise med ski, akebrett og annen bagasje.
 • Sjåføren avgjør om det er plass, ut fra sikkerheten.
 • Ski, kjelker, akebrett og annen bagasje må holdes eller plasseres slik at de ikke er til hinder for andre.

 

Ulovlig å ta med på bussen

 • Mat og drikke.
 • E–sigaretter er ikke tillatt om bord på lokalbussene i Østfold.
 • Ildsfarlige og eksplosive stoffer.
 • Motordrevne sykler/redskaper.
 • Ladde våpen.
 • Skarpkantede/illeluktende gjenstander.
 • Annet som åpenbart kan være til sjenanse for andre.