Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Enkeltbillett

Enkeltbilletten gjelder for én reise med overgang.

Du kan kjøpe enkeltbillett på flere måter:

- via mobil-appene Østfold Billett, Vy eller Entur

- med reisepenger

- om bord på bussen med kontanter (maks 200,- seddel)

- om bord på bussen med bankkort, med unntak av bussene i Indre Østfold og Nedre Glomma

 

Last ned Østfold Billett-appen

Les om Entur-appen

Les om Vy-appen

Les om reisekort

Les om reisepenger

  

Soner

Kommunegrensene utgjør sonegrensene i Østfold, med unntak for Sarpsborg og Fredrikstad som er en sone. 

Prisen for voksen enkeltbillett er basert på en grunnpris på 45 kroner, som gjelder innenfor en sone (kommune). Prisen øker med 25 kroner for hver enkelt sonegrense du passerer. Maksprisen i Østfold er tre soner.

 Se sonekart

Image module

Pris for enkeltbilletter

1 sone 2 soner 3 soner Nedre Glomma Billett-app Fritidsbillett
Barn 6-17 år
20,-
30,-
40,-
15,-
20,-
10,-
Voksen 18-66 år
45,-
70,-
95,-
35,-
45,-
-
Honnør f.o.m 67 år
20,-
30,-
40,-
15,-
20,-
10,-

Prisene gjelder for bussruter i Østfold, inkludert VY express, men ikke på Flybussen, linje 9 Mysen-Askim-Oslo eller linje 540 Moss-Vestby.

Priser for Hvalerferga

Priser for linje 9 Mysen-Askim-Oslo

 

Billigere enkeltbilletter i Nedre Glomma

Reiser du kun i Sarpsborg og Fredrikstad, lønner det seg å kjøpe enkeltbillett som er gyldig kun i Nedre Glomma.

Regjeringen har definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder i Norge der biltrafikken må reduseres, og har derfor tildelt regionen 20 millioner kroner til billigere buss årlig frem til 2028. Midlene brukes til redusert pris på enkeltbilletter og Nedre Glomma-kortet.

Les mer om billigere buss i Sarpsborg og Fredrikstad

 

Slik fungerer enkeltbilletten

Enkeltbilletten er gyldig i 90 minutter fra du kjøper den på bussen eller starter den i Østfold Billett-appen. 

Billetten kan brukes på alle lokale bussruter i Østfold, inkludert VY express, men ikke på Flybussen, Hvalerferga, linje 9 Mysen-Askim-Oslo eller linje 540 Moss-Vestby.

Du kan bytte til andre busser og Flex bestillingsreise i de sonene billetten gjelder for, så lenge det er tid igjen på billetten når du går på ny buss (fri overgang).

Vær obs på at ved overgang fra buss til Flex, så må du ha forhåndsbestilt din reise.

Billetter kjøpt på Hvalerferga og linje 9 Mysen-Askim-Oslo gir ikke fri overgang til lokale bussruter eller Flex bestillingsreise.

Alle våre billetter er upersonlige, slik at du kan reise anonymt uten å oppgi persondata til Østfold kollektivtrafikk.

 

Aldersgrenser og rabatter

Voksen

Dersom du ikke hører til en rabattert gruppe betaler du voksenpris. Gjelder personer fra 18 til og med 66 år.

 

Barn

Barn under 6 år reiser gratis.

Barn fra 6 til og med 17 år reiser med barnebillett.

 

Honnør

Honnørrabatt gjelder for:

- Alle som har fylt 67 år

- Blinde/svaksynte

- Personer med norsk uføretrygd

- Ektefelle/registrert partner som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt

Ledsagerbevis

Ledsagere til personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene, reiser gratis. Ledsagerbevis må kunne fremvises i en billettkontroll. Ledsagerbevis utstedes av kommunen, og det er personen med nedsatt funksjonsevne som får beviset.

 

Gyldig bevis for rabatt

Husk å ha med gyldig bevis for rabatt. Beviset må ha et bilde og inneholde ditt navn og fødselsdato. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll.

Les om billettkontroll