Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Periodebillett

Periodebillettene gjelder i hele Østfold, med unntak av Nedre Glomma-kortet.

 

Du kan kjøpe periodebillett på flere måter:

- via mobil-appen Østfold Billett, med unntak av linje 9 Mysen-Askim-Oslo

- med reisepenger

- om bord på bussen med kontanter

- om bord på bussen med bankkort, med unntak av bussene i Indre Østfold og Nedre Glomma

 

Last ned Østfold Billett-appen

Les om reisekort

Les om reisepenger

 

Pris for periodebilletter

24 timer 7 dager 30 dager 365 dager
Barn 6-17 år
70,-
130,-
350,-
-
Ungdom 18-19 år
-
130,-
350,-
-
Student 20-29 år
-
-
480,-
-
Voksen 20-66 år
150,-
280,-
840,-
8,400,-
Honnør f.o.m 67 år
70,-
135,-
400,-
4,000,-
Nedre Glomma
75,-
140,-
420,-
4,200,-

Tom rute betyr at pris for voksen gjelder.

Prisene gjelder for bussruter i Østfold, inkludert VY express, men ikke på Flybussen, linje 9 Mysen-Askim-Oslo eller linje 540 Moss-Vestby.

Priser for Hvalerferga

Priser for linje 9 Mysen-Askim-Oslo

 

Billigere periodebilletter i Nedre Glomma

Reiser du kun i Sarpsborg og Fredrikstad, lønner det seg å kjøpe Nedre Glomma-kortet.

Regjeringen har definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder i Norge der biltrafikken må reduseres, og har derfor tildelt regionen 20 millioner kroner til billigere buss årlig frem til 2028. Midlene brukes til redusert pris på enkeltbilletter og Nedre Glomma-kortet.

Vær obs på at for honnør og student, lønner det seg å kjøpe Nedre Glomma-kortet i stedet for ordinær periodebillett.

Les mer om billigere buss i Sarpsborg og Fredrikstad

 

Slik fungerer periodebilletten

Periodebilletten er gyldig i x antall døgn fra du starter billetten på bussen (busskort) og i Østfold Billett-appen.

Billetten kan brukes på alle lokale bussruter i Østfold, inkludert VY express, men ikke på Flybussen, linje 9 Mysen-Askim-Oslo eller linje 540 Moss-Vestby.

Du kan bytte til andre busser og Flex bestillingsreise i de sonene billetten gjelder for, så lenge det er tid igjen på billetten når du går på ny buss (fri overgang).

Vær obs på at ved overgang fra buss til Flex, så må du ha forhåndsbestilt din reise.

Billetter kjøpt på linje 9 Mysen-Askim-Oslo gir ikke fri overgang til lokale bussruter eller Flex bestillingsreise.

Alle våre billetter er upersonlige, slik at du kan reise anonymt uten å oppgi persondata til Østfold kollektivtrafikk.

 

Aldersgrenser og rabatter

Voksen

Dersom du ikke hører til en rabattert gruppe betaler du voksenpris. Gjelder personer fra 20 til og med 66 år.

 

Barn

Barn under 6 år reiser gratis.

Barn fra 6 til og med 17 år kan reise med barnebillett.

Periodebilletter med barnerabatt må aktiveres senest dagen før barnet fyller 18 år.

 

Ungdom

Ungdom fra 18 til og med 19 år får ungdomsrabatt på 7-dagersbillett og 30-dagersbillett. Billetter med ungdomsrabatt må aktiveres senest dagen før du fyller 20 år.

Ungdom betaler voksenpris på alle andre typer billetter.

 

Student

Studenter, lærlinger og lærekandidater under 30 år kan få 40% rabatt på 30-dagersbilletten. Det samme gjelder elever på videregående skole som har fylt 20 år.

Studentrabatten gjelder bare på 30-dagersbilletten, ikke enkeltbillett eller andre periodebilletter.

 

Honnør

Honnørrabatt gjelder for:

- Alle som har fylt 67 år

- Blinde/svaksynte

- Personer med norsk uføretrygd

- Ektefelle/registrert partner som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt

 

Gyldig bevis for rabatt

Husk å ha med gyldig bevis for rabatt. Beviset må ha et bilde og inneholde ditt navn og fødselsdato. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll.

Les om billettkontroll