Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Nytt kollektivknutepunkt i Mysen

Nytt kollektivknutepunkt i Mysen

Det nye kollektivknutepunktet i Mysen ble åpnet av ordfører Saxe Frøshaug 7. mai.

Kollektivknutepunktet har blitt en attraktiv og trafikksikker kollektivløsning for buss i Jernbanegata. Her er det lagt vekt på fremkommelighet og trafikksikkerhet som skal bidra til å skape en levende gate og en bedre opplevelse for pendlere, gående og syklende.

IMG_6152.jpgFoto: Kjetil Gaulen.

 

Les mer på nettsidene til Indre Østfold kommune.