Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Ny avtale om busstjenester i Nedre Glomma fra neste sommer

Nobina AS vant kontrakten om ny driftsavtale i Nedre Glomma fra 1. juli 2023. Østfold kollektivtrafikk planlegger samtidig noen mindre endringer i tilbudet.

Ifølge direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk, vant selskapet kontrakten med relativt klar margin.

  • Kontrakten ble signert i forrige uke og vi er godt fornøyde med resultatet, både når det gjelder miljøinnretning, sikkerhet for sjåfører og passasjerer, og kvaliteten på busser og anlegg. Nobina AS har tilbudt en kombinasjon av el- og biogass, hvor alle bybussene vil være elektriske. Vi tror den nye avtalen vil oppleves positivt både for kunder og sjåfører, og vi kjenner Nobina AS som et profesjonelt selskap som vi er trygge på kan levere gode tjenester i årene fremover.

Jan Volsdal, administrerende direktør i Nobina Norge, ser frem til å ønske nye passasjerer velkommen om bord.

  • Vi er opptatt av å tilby bærekraftige reiser, og har valgt en løsning med en kombinasjon av elbusser som vil gå på ren strøm, mens de resterende kjører på biogass. I tillegg er anleggene designet for å bidra til en bærekraftig drift gjennom effektiv bruk av energi og vann, og vaskehallene blir svanemerkede. Samtlige busser er utrustet med ny teknologi som blant annet digitale sidespeil og 360-graders kamera som gir føreren full oversikt over området rundt bussen. Bussene blir også utstyrt med hjertestarter. Alt dette er med på å gi de reisende en trygg, sikker og bærekraftig reise.

Fokus på sikkerhet

Østfold kollektivtrafikk har hatt fokus på sikkerheten i og utenfor bussene, med særlig vekt på kollisjonssikkerhet, varslingssystemer og andre tekniske hjelpemidler for sjåførene.

— Resultatene både fra denne konkurransen og tidligere konkurranser viser at dette har vært en riktig satsing, og vi er godt fornøyde med resultatene, sier Johnsen.

Siden det er krav om virksomhetsoverdragelse i kontrakten, kan alle sjåfører fortsette i det nye selskapet.

 

Forlenger linje 1 og 15

Fra sommeren 2023 vil linje 1 mellom Sarpsborg og Fredrikstad forlenges til Værste og FMV Vest. Rushtidsavgangene med linje 1 vil videreføres mellom byene som i dag, men får nytt linjenummer 104. Målet er å få på plass et bedre tilbud til Værste-området tidlig i utbyggingsfasen.  Samtidig forlenger vi linje 15 Sarpsborg-Hasle til Varteig Kirke, men med redusert frekvens fra 30 til 60 min. Nytt tilbud vil betjene Varteig skole på alle avganger, avslutter Johnsen.

 

Foto: Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk og
Jan Volsdal, administrerende direktør i Nobina Norge.