Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Prisendring 2022

1. februar 2022 endrer vi billettprisene. Se de nye prisene her.

Hvorfor endrer vi prisene?

Prisene endres både for det lokale busstilbudet og for båt- og fergesambandet på Hvaler.

Den årlige prisøkningen dekker inn kostnadene kollektivtrafikken får på grunn av økte priser ellers i samfunnet. Prisene på enkeltbilletter endres ikke, men prisene for periodebilletter for buss og Hvalerferga og frakt av kjøretøy med Hvalerferga økes. I tillegg justeres prisen for billetter solgt i app.

Samlet utgjør dette 2,5 % av våre billettinntekter. Dette tilsvarer indeks for kommunal deflator som settes i statsbudsjettet. Billettinntektene går i sin helhet tilbake til kollektivtilbudet i Østfold.

 

Dette er endringene:

 Kontanttillegget økes

Kontanttillegget er et tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mest mulig punktlig. Salg av billetter på bussen tar lang tid, derfor er det viktig at flest mulig kjøper billett på forhånd. Da kommer alle raskere frem.

Kontanttillegget for voksen ved ombordsalg på bussen ble innført i 2021, og ble fastsatt til kr 5. Tilsvarende tillegg i andre deler av Viken er kr 20, men tillegget er her knyttet til alt salg om bord og ikke kun til bruk av kontanter. Tillegget økes til kr 20 også i Østfold, men fordi Østfold kollektivtrafikk fortsatt har et betydelig salg gjennom bankterminaler i bussene, omfatter tillegget kun bruk av kontanter.

Du slipper dermed kontanttillegget hvis du kjøper bussbillett i billett-appen, eller hvis du betaler med bankkort eller busskort med reisepenger.

 

Justert pris i app

Dagens priser for enkeltbilletter kjøpt i appene Østfold Billett, Entur og Vy er sterkt rabattert. Ved reise i tre eller flere soner utgjør rabatten femti prosent. Derfor økes prisen for enkeltbilletter solgt i appen fra kr 30 til kr 40 for voksen og fra kr 15 til kr 20 for barn/honnør. Mobilbilletten vil fremdeles gjelde i hele Østfold.

 

Sonepåslag for lokale bussreiser økes

Prisnivået ved reise i flere soner (sonepåslaget) i Østfold, er betydelig lavere enn i øvrig deler av Viken. Derfor økes sonepåslaget fra kr 10 til kr 20 for voksen.

Ny pris blir dermed kr 40 for 1 sone, kr 60 for 2 soner og kr 80 for 3 soner. Tre soner er makspris og gir fri reise i Østfold innenfor en overgangstid på nitti minutter. 

 

Nye priser enkeltbillett

Priser for enkeltbilletter fra 1. februar 2022

 

Nye priser periodebilletter

Priser for periodebilletter fra 1. februar 2022

 

Prisendringer for Hvalerferga

Prisene for periodebilletter med gyldighet i 30 og 365 dager for Hvalerferga økes likt som det lokale busstilbudet.

Periodebilletter Hvalerferga gyldig fra 1. februar 2022

Det er i tillegg lagt inn en økning av prisene for frakt av kjøretøy med Hvalerferga for å motvirke den betydelige veksten som er registrert de siste årene. De første åtte månedene i 2021, var økningen på nesten seksti prosent!

Frakt av kjøretøy tar relativt mye kapasitet i sambandet og medfører en del ekstrakostnader for Østfold kollektivtrafikk. Å begrense biltrafikken til øyene er en felles målsetting for Viken fylkeskommune og Hvaler kommune.

 Fraktpriser Hvalerferga gyldig fra 1. februar 2022

 

Oppsummert

  • Kontanttillegget for voksen ved lokale bussreiser økes fra 5 til 20  kr.
  • Enkeltbillettene solgt i Østfold billett, Vy-appen og Entur-appen økes til ordinær pris, men vil fremdeles være et Østfold-produkt (kun en sone). Det betyr at prisen for enkeltbilletter solgt i billettapp justeres fra 30til 40 kr for voksen og fra 15 til 20 kr for barn/honnør.
  • Sonepåslag for lokale bussreiser økes med 10 kr for voksen og 5 kr for barn/honnør (hvis du reiser fra 1 til 2 eller 3 soner).
  • Periodebilletter for 24 timer og 7 dager økes med 10 kr for voksen og barn, og 5 kr for honnør (gjelder kun buss).
  • Periodebilletter for 30 dager økes med 20 kr for voksen og barn, og 10 kr for honnør (gjelder buss og Hvalerferga).
  • Periodebilletter for 365 dager økes med 200 kr for voksen og 100 kr for honnør (gjelder buss og Hvalerferga).
  • Prisen for frakt av kjøretøy med Hvalerferga økes med ca 20 % for alle kategorier.

Her kan du laste ned prisbrosjyre med priser og betingelser gyldig fra 1. februar 2022.