Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29
Anleggsarbeid i Skjærhalden

Anleggsarbeid i Skjærhalden

Østfold kollektivtrafikk og Norgesnett bygger ny trafostasjon og ladekabel til Hvalerferga. Anleggsarbeidet vil pågå på hverdager mellom kl 0700-1700 i ca 2 måneder med oppstart i mai.

MS Torine er en hybridferge og går nå på diesel. For at Torine skal kunne gå på strøm, må det etableres lademuligheter på Skjærhalden. 

 

Dette krever:

Transformator: Norgesnett skal bygge ny trafo i Vadbenken 2, syd for Kornmagasinet etter avtale med Østfold kollektivtrafikk. Trafohuset vil inneholde ladeutstyr som Norled har behov for og en transformator fra Norgesnett som skal kobles til en høyspentkabel som ligger i gata utenfor trafohuset. Trafoen skal bygges i samme stil som Kornmagasinet og isoleres for støy og stråling. Strømførende kabler fram til brygga vil føres i rør gjennom fjellet. Det er inngått en avtale med Opplysningsvesenets fond om boring gjennom Kollen.

Ladetårn: Denne plasseres på kaia, rett ved siden av fergen.

 

Arbeidet vil pågå på hverdager mellom kl. 07.00-17.00, men med minst 1 time pause i løpet av dagen, i ca 2 måneder med oppstart i mai. Det vil etter planen ikke gjennomføres støyende arbeider i fellesferien i juli.

Det må påregnes endel støy i forbindelse med arbeidet, særlig når det gjelder boring gjennom Kollen, som er første del av prosjektet. Deretter vil det trekkes kabler gjennom fjellet, monteres et ladetårn på kaien og en ny trafostasjon og teknikkhus ved Kornmagasinet.

Arbeidet starter med boring av noen prøvehull fra onsdag 15. mai. Resultatene fra disse prøveboringene vil gi bedre svar på hvor lang tid arbeidet vil ta, og hvor mye støy og andre ulemper dette vil medføre for beboere og bedrifter i området. Det vil etter planen gjøres en ny vurdering av anleggsarbeidet i dialog med bedrifter og kommunen når prøveboringen er ferdig. 

Utstyr og rigging til prøveboring blir stående til over pinsen.

 

Mer informasjon om den nye Hvalerferga finnes på https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/ny-hvalerferge/