Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29
Busstilbudet mellom Fredrikstad og Kalnes justeres

Busstilbudet mellom Fredrikstad og Kalnes justeres

Etter en periode med forsinkelser er det besluttet å justere tilbudet, og det er planlagt to endringer for linje 4 som vil sikre avgangspresisjon på ettermiddagen og redusere reisetiden.

I første omgang endrer Nobina kjøremønsteret på ettermiddagen på bussene på denne linjen slik at de får vesentlig bedre tid før avgang fra Kalnes. Denne endringen gjennomføres fra mandag 13. november. Vi vil samtidig ha en gjennomgang av tilbudet på morgenen fra Fredrikstad sammen med Nobina, for å sikre at bussene kjører til oppsatt avgangstid.

Endring på linje 4 fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 vil linje 4 kun ha påstigende passasjerer mellom Fredrikstad og Yven på vei mot Kalnes, og tilsvarende kun avstigning på samme strekning på vei fra Kalnes. Dette vil redusere reisetiden på linje 4 siden bussene ikke vil ta lokaltrafikk mellom Fredrikstad og Yven. Siden dette er samme kjøretrase som linje 1 mellom Sarpsborg og Fredrikstad, har lokalt reisende et godt nok tilbud og vi velger å prioritere passasjerer mot Grålum og Kalnes på denne linjen. 
Det blir en forsøksperiode frem til juni, sett opp imot passasjerutviklingen til/fra Kalnes.