Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29
Elbusser og bedre busstilbud i Halden-regionen

Elbusser og bedre busstilbud i Halden-regionen

Boreal Buss overtar ansvaret for drift av busstilbudet i Halden og Aremark fra 20. juni 2022, og det gjennomføres samtidig flere forbedringer i tilbudet.

Avtalen omfatter kun nye, moderne elbusser med reduserte utslipp, mindre støy, høy komfort, god sikkerhet og nytt informasjonssystem som også ivaretar kravene til universell utforming på en god måte.

Det inngår totalt 40 busser i avtalen, hvor de aller fleste er regionbusser som vil brukes til å betjene langruter og skoleruter, i tillegg til en del lokale tilbud i Halden-regionen. Regionbussene vil være grønne og ha en såkalt normalgulvløsning. Dette er en løsning med trappetrinn for å komme av og på bussen, men gir samtidig noe bedre komfort ved at alle passasjerene sitter noe høyere i bussen, og gir samtidig mulighet for flere sitteplasser i bussene, noe som er høyt prioritert i områder med mye skolebarntransport. Disse bussene vil ha rullestolheis ved bakdør.

I tillegg vil det leveres noen bybusser som vil være røde og ha en såkalt lavntrèløsning. Det betyr at det kun er trapper i midtgangen i bakre del av bussen (bak bakdør). Dette gir en enklere på- og avstigning, samtidig som det vil være noen færre sitteplasser enn i en regionbuss. Her vil det være en rullestolrampe ved bakdør.

 

Forsinket levering av bybusser 

På grunn av lang leveringstid av nye busser, vil bybussene først være på plass i løpet av høsten 2022. Som en midlertidig løsning vil det derfor brukes regionbusser i bybusstilbudet i Halden. Siden det totalt sett ikke vil være nok regionbusser til å betjene hele rutetilbudet fra skolestart i august, vil det som en midlertidig løsning brukes busser fra andre områder på noen skoleruter i en kort periode.

 

Bedre busstilbud 

Fra sommeren 2022 bedres også busstilbudet i Halden. Blant annet styrkes bybusstilbudet med flere avganger. Målet er å få til et enklere tilbud med høyere frekvens, som samtidig er bedre tilpasset toget. De nye rutetabellene legges ut her på nettsiden så fort de er ferdige.

 

Linje 32 Stenrød - Brekkerød

Linje 33 Tistedal - Vold skog

Linje 34 Sykehuset - Remmen

Linje 35 Gimle - Tistedal