Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Innstilte busslinjer i Østfold 12.04.

Linje 138
På grunn av veiarbeider stenges Nordbyveien mellom kl. 20–06 fra mandag 8. april til fredag 12. april. Dette medfører at busslinje 138 Varteig vil ha sin siste tur kl 18:55 fra Sarpsborg til Varteig skole, og retur til Sarpsborg kl. 19:25.
 
 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 12.04.2024 12:55
Foreslår felles ordning for tilrettelagt transport (TT)

Foreslår felles ordning for tilrettelagt transport (TT)

De tidligere fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold har hatt ulike TT-ordninger. Fylkesrådet foreslår en ny, felles ordning for hele Viken fra 1. januar 2021.

Fylkesrådet foreslår at det ikke legges opp til en øvre grense for antall brukere i Viken.

- Det betyr at det ikke blir ventelister på å få tildelt TT-transport. Vi vet at mange har ventet på at det skal bli ledige TT-kort, og vi er glade for at vi nå kan fjerne ventelistene slik at alle som trenger TT-ordningen får bli med sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel.

 

Tildeles likt

Fylkesrådet foreslår at TT-midlene tildeles brukerne likt. Men rullestolbrukere med behov for kostnadskrevende spesialbil, og søkere bosatt over 15 kilometer fra kommunesenter, gis høyere tilskudd for å kompensere for kostnadene. Fylkesrådet foreslår at TT-brukerne ikke skal betale egenandel.

- Fylkesrådet har i sitt forslag til felles TT-ordning lagt vekt på likebehandling og forutsigbarhet. Forslaget avgrenser TT-ordningen til brukergrupper som ikke får støtte gjennom andre ordninger, sier Olav Skinnes.

For at ikke alle som har TT-kort skal måtte søke på nytt enda en gang, foreslår fylkesrået en overgangsordning der brukere i de eksisterende ordningene i Akershus, Buskerun og Østfold, samt i Jevnaker, Lunner og tidligere Svelvik kommuner, beholder reiseretten sin i to år.

- TT-ordningen er en del av kollektivtilbudet vårt. Vi legger stor vekt på at det ordinære kollektivtilbudet er universelt utformet slik at flest mulig kan benytte dette, sier Skinnes.

 

Tekst hentet fra viken.no. Mer om saken kan også leses her.