Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Forlengelse av avtale om busstjenester i Moss

Forlengelse av avtale om busstjenester i Moss

21. september vedtok Fylkesrådet i Viken å forlenge avtalen med Vy buss AS for ruteområde Moss for perioden 1. juli 2025 - 30. juni 2027 (to år).

Avtaleområdet «Moss» omfatter de to kommunene Moss og Våler, med vel 56.000 innbyggere. Regionsenteret er byen Moss og det er også her busstilbudet er mest omfattende. Antall passasjerer i Moss utgjorde vel 1 mill. reiser i 2022, samtidig som det er registrert en betydelig vekst gjennom hele 2023 på om lag 20%. Avtalen omfatter totalt 39 busser, inkludert reservebusser, fordelt med 17 bybusser i klasse 1 og 22 regionbusser i klasse 2. Avtalen hadde en produksjon på vel 1,5 mill. rutekilometer i 2022 til en verdi av 76 mill kr.

Samtlige busser i Moss benytter biogass som drivstoff. Biogass er et lokalt produsert drivstoff basert på organisk avfall, for eksempel avløpsslam, jordbruksavfall og matavfall, som brytes ned i et oksygenfritt miljø. Østfold har vært et pionerfylke for biogass til transportformål. Produksjonen er nesten 100 % klimanøytral og gir også lave utslipp av svevestøv og nitrogenoksider, og bidrar dermed til redusert lokal luftforurensning. Østfold kollektivtrafikk har hatt gode erfaringer med bruk av biogass gjennom mange år, og avtalen i Moss var blant de første som tok i bruk biogass som drivstoff for busser i klasse 2. Det benyttes om lag 750.000 Nm3 biogass pr år.

Det ble gjennomført en større omlegging og utvidelse av busstilbudet i 2019, men som følge av pandemien i perioden 2020-2022 er det ikke gjennomført en større evaluering av disse endringene. Fylkesrådet vedtok i samme møte at det skal gjennomføres en evaluering av ruteendringen i 2019 i løpet av 2024. Moss kommune skal inviteres til å gi innspill til endringer i tilbudet.