Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29
Fra 28. januar er det nye priser på buss- og fergebilletter i Østfold

Fra 28. januar er det nye priser på buss- og fergebilletter i Østfold

Østfold kollektivtrafikk justerer normalt prisene i januar/februar hvert år etter forventet lønns- og prisvekst. Endringen i 2024 vil samlet utgjøre om lag 5 prosent og er i henhold til budsjettvedtaket i fylkestinget 21. desember 2023.

I nytt pristilbud er det tatt særlig hensyn til passasjerer som reiser med barne- og honnørbillett. Prisen for disse gruppene blir faktisk redusert på lengre reiser. Samtidig er lave priser på periodekort også prioritert, slik at det først og fremst er prisen på voksen enkeltbillett som får den største prisøkningen, fra kr. 30,- til 35,- i Nedre Glomma og fra kr. 40,- til 45,- i Østfold. Samtidig har prisen på voksen enkeltbillett i én sone vært uendret siden 2022.  

Prisendringene kort oppsummert:

  • Prisen for enkeltbilletter for barn og honnør holdes uendret på kr. 20,- for reiser i 1 sone. Prispåslaget ved reiser utover èn sone reduseres til kr. 10,-, som tilsvarer prisnivået i 2022.
  • Prisen for voksen enkeltbillett i Østfold økes fra kr. 40,- til kr. 45,-. Prispåslaget ved reiser utover èn sone holdes uendret på kr. 25,-.
  • Prisen for enkeltbilletter for voksen i Nedre Glomma justeres fra kr. 30,- til kr. 35,-, og periodekort for 30 dager fra kr. 400,- til 420,-. Prisen for barn og honnørbilletter holdes uendret, og tilbudet om billige fritidsbilletter til kun kr. 10,- etter kl. 1700 på hverdager og hele lørdag og søndag, blir videreført. Dette er i tråd med avtalen som er inngått med Bypakke Nedre Glomma om reduserte billettpriser.
  • Periodebilletter for 30 dager økes med kr. 40,- for voksen, men holdes uendret for ungdom, barn og honnør. Øvrige periodebilletter for voksen justeres forholdsmessig. 
  • Hvalersambandet er gratis for persontrafikk, mens prisen for frakt av kjøretøy i sommerhalvåret økes med ca 5 %, og prisen for elbiler vil fortsatt utgjøre 70 % av ordinær pris.
  • Forøvrig: 
    - Pristilbudet i Moss som startet 1. november avsluttes 31. januar, men periodekort Mossekortet) som kjøpes i januar kan benyttes helt frem til 1. mars, se informasjon om tilbudet her.
    - Bypakke Nedre Glomma gjennomfører en priskampanje i Nedre Glomma i perioden 17. januar – 21. februar, se Enda billigere buss - Bypakke Nedre Glomma.

 

Enkeltbilletter 1 Sone 2 Soner 3 Soner Nedre Glomma Billettapp (hele Østfold)
Barn (6-17 år) 20 30 40 15 (10) 20
Voksen (18-66 år) 45 70 95 35 45
Honnør (fom 67 år) 20 30 40 15 (10) 20

 

Periodebilletter 24 timer 7 dager 30 dager 365 dager
Barn 70 130 350
Ungdom 130 350
Student 480
Voksen 150 280 840 8 400
Honnør 70 135 400 4000
Nedre Glomma-kortet 75 140 420 4200

 

Kjøretøy med Hvalerferga Pr. tur
MC 155
Elbil 255
Bil og ATV u. 6 meter 325
Bil 6,01–8 meter 525
Bil 8,01–10 meter 725
Bil 10,1–12 meter 925
Bil 12,01–14 meter 1 125
Bil over 14 meter 1 325