Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Endring på avgang med linje 640 mellom Mysen og Kalnes

Fra mandag 6. februar endres avgangen fra Mysen stasjon kl 0625 som skal være på Kalnes kl 0740.
Ny avgangstid er kl 0610 fra Mysen stasjon, med ankomst på Kalnes kl 0725.
Sist oppdatert: 31.01.2023 12:15
Fra 29. januar er det nye priser på buss- og fergebillettene i Østfold

Fra 29. januar er det nye priser på buss- og fergebillettene i Østfold

Østfold kollektivtrafikk justerer normalt prisene i januar/februar hvert år, og i år øker prisene med forventet lønns- og prisvekst i kommunesektoren, det vil si 3,7 prosent. Dette er i henhold til ØKTs avtale med eier Viken fylkeskommune.

– Vi er fornøyde med at vi har klart å holde prisøkningen på et såpass lavt nivå, og langt lavere enn prisveksten vi ser ellers i samfunnet, sier direktør Børre Johnsen.

Prisendringene kort oppsummert:

  • Enkeltbilletter i èn sone endres ikke, men sonepåslaget ved reiser utover èn sone justeres fra kr 20,- til kr 25,- for voksen. Prisen for barn og honnør utgjør 50% av dette.
  • Prisen for enkeltbilletter for voksen i Nedre Glomma justeres fra kr 25,- til kr 30,-, og periodekort for 30 dager fra 370,- til 400,-. Dette er i tråd med avtalen som er inngått med Bypakke Nedre Glomma om reduserte billettpriser.
  • Periodebilletter for 30 dager økes med kr 20,- for voksen, ungdom og barn, og kr 10,- for honnør. Øvrige periodebilletter justeres forholdsmessig. Prisene for Hvalersambandet justeres tilsvarende.
  • Prisen for frakt av kjøretøy med Hvalersambandet økes med ca 3%, og prisen for elbiler vil utgjør 70% av ordinær pris.

 

Pris enkeltbilletter:

  1 Sone 2 Soner 3 Soner Nedre Glomma Billett-app
Barn (6-17 år) 20 33 45 15 20
Voksen (18-66 år) 40 65 90 30 40
Honnør (fom 67 år) 20 33 45 15 20

 

Pris periodebilletter:

  24 timer 7 dager 30 dager 365 dager
Barn  70 130 350
Ungdom  130 350
Student  480
Voksen 140 270 800 8 000
Honnør 70 135 400 4 000
Nedre Glomma-kortet 70 135 400 4 000

 

Priser Hvalerferga

Enkeltbillett:

  Enkeltbillett
Barn (6-17 år) 35
Voksen (18-66 år) 70
Honnør (fom 67 år) 35

 

Kjøretøy:

   
MC  149
Elbil  218
Bil og ATV u 6 meter 312
Bil 6.01–8 meter 499
Bil 8.01–10 meter 686
Bil 10.01–12 meter 872
Bil 12.01–14 meter 1060
Bil over 14 meter 1246

 

Pris periodebillett:

  24 timer 7 dager 30 dager 365 dager
Barn  80 170 350
Ungdom  170 350
Student  480
Voksen 160 340 800 8 000
Honnør 80 170 400 4 000