Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Fra 29. januar er det nye priser på buss- og fergebillettene i Østfold

Fra 29. januar er det nye priser på buss- og fergebillettene i Østfold

Østfold kollektivtrafikk justerer normalt prisene i januar/februar hvert år, og i år øker prisene med forventet lønns- og prisvekst i kommunesektoren, det vil si 3,7 prosent. Dette er i henhold til ØKTs avtale med eier Viken fylkeskommune.

– Vi er fornøyde med at vi har klart å holde prisøkningen på et såpass lavt nivå, og langt lavere enn prisveksten vi ser ellers i samfunnet, sier direktør Børre Johnsen.

Prisendringene kort oppsummert:

  • Enkeltbilletter i èn sone endres ikke, men sonepåslaget ved reiser utover èn sone justeres fra kr 20,- til kr 25,- for voksen. Prisen for barn og honnør utgjør 50% av dette.
  • Prisen for enkeltbilletter for voksen i Nedre Glomma justeres fra kr 25,- til kr 30,-, og periodekort for 30 dager fra 370,- til 400,-. Dette er i tråd med avtalen som er inngått med Bypakke Nedre Glomma om reduserte billettpriser.
  • Periodebilletter for 30 dager økes med kr 20,- for voksen, ungdom og barn, og kr 10,- for honnør. Øvrige periodebilletter justeres forholdsmessig. Prisene for Hvalersambandet justeres tilsvarende.
  • Prisen for frakt av kjøretøy med Hvalersambandet økes med ca 3%, og prisen for elbiler vil utgjør 70% av ordinær pris.

 

Pris enkeltbilletter:

  1 Sone 2 Soner 3 Soner Nedre Glomma Billett-app
Barn (6-17 år) 20 33 45 15 20
Voksen (18-66 år) 40 65 90 30 40
Honnør (fom 67 år) 20 33 45 15 20

 

Pris periodebilletter:

  24 timer 7 dager 30 dager 365 dager
Barn  70 130 350
Ungdom  130 350
Student  480
Voksen 140 270 800 8 000
Honnør 70 135 400 4 000
Nedre Glomma-kortet 70 135 400 4 000

 

Priser Hvalerferga

Enkeltbillett:

  Enkeltbillett
Barn (6-17 år) 35
Voksen (18-66 år) 70
Honnør (fom 67 år) 35

 

Kjøretøy:

   
MC  149
Elbil  218
Bil og ATV u 6 meter 312
Bil 6.01–8 meter 499
Bil 8.01–10 meter 686
Bil 10.01–12 meter 872
Bil 12.01–14 meter 1060
Bil over 14 meter 1246

 

Pris periodebillett:

  24 timer 7 dager 30 dager 365 dager
Barn  80 170 350
Ungdom  170 350
Student  480
Voksen 160 340 800 8 000
Honnør 80 170 400 4 000