Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Fremste bussdør åpnes tirsdag 18. januar

Fremste bussdør åpnes tirsdag 18. januar

Denne gang forhåpentligvis for godt!

Østfold kollektivtrafikk og Vy buss har oppdatert smitteverntiltakene i tråd med de nye nasjonale reglene.

Kollektivtrafikken i Østfold går som normalt, men pga smittesituasjonen er det viktig at alle viser ekstra hensyn. 

Nå gjelder følgende reiseråd i kollektivtrafikken:

  • Unngå kollektivtransport ved trengsel.
  • Bruk munnbind når du ikke kan holde en meters avstand.
  • I taxi er det påbudt med munnbind for både passasjer og sjåfør.
  • Vis hensyn, bruk alle sitteplassene om bord og stå spredt.

Fremdøren åpnes igjen!

Fra og med tirsdag 18. januar er det igjen tillatt med påstigning via fremdøren.

Første rad på hver side av midtgangen vil fortsatt være sperret av, siden anbefalingen om en meters avstand fremdeles gjelder.

Vi oppfordrer de som har mulighet, til å reise på tidspunkter det normalt er ledig kapasitet.

Husk munnbind 

Det er viktig at du holder god avstand til sjåføren. Beveg deg bakover i bussen umiddelbart etter billettering.

Husk munnbind om du ikke kan holde en meters avstand til sjåføren og/eller dine medpassasjerer.

Vis hensyn, bruk alle sitteplassene om bord og stå spredt.

Betaling

Kontant betaling er tillatt, men vår anbefaling er at du bruker ØstfoldBillett-appen, eller at du fyller på busskortet i nettbutikken. Da går billetteringen hurtigere, og alle kommer raskere frem. Busskort kjøper du på bussen. Du kan også betale med bankkort, med unntak av bussene i Indre Østfold.

Du kan kjøpe alle billetter i Østfold Billett-appen og periodebilletter i nettbutikken vår. 

SMS-billetten avvikles fra og med 18. januar, med unntak av billetter til HjemJobbHjem og bestillingstilbudet Flex.

Les mer om Covid-19 og kollektivtrafikken her.

Tusen takk for at du viser ekstra hensyn, god tur!❤