Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Markering av oppstart av ny avtale i Halden og Aremark

Markering av oppstart av ny avtale i Halden og Aremark

Østfold kollektivtrafikk og Boreal Buss AS markerte oppstarten av ny avtale i Halden og Aremark 21. juni. Det er godt å endelig komme i gang, sier områdeleder Marthe Nilssen og prosjektleder Stig Anthonsen i Boreal Buss.

Østfold kollektivtrafikk og Boreal Buss AS markerte oppstarten av ny avtale i Halden og Aremark 21. juni.

Det er godt å endelig komme i gang, sier områdeleder Marthe Nilssen og prosjektleder Stig Anthonsen i Boreal Buss.

Ca 60 inviterte gjester deltok på markeringen, som fant sted på Boreal Buss sitt nye bussanlegg i Vestgårdveien 19.

Ordfører Anne-Kari Holm i Halden kommune ønsket det nye selskapet velkommen, og var godt fornøyd med de nye elbussene og det nye, flotte bussanlegget som er bygget på rekordtid.

Konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal Buss deltok på markeringen og var blant annet opptatt av sjåførenes viktige rolle i sin tale.

 

       

     

___

Boreal Buss AS vant kontrakten som gjelder i 10 år fra 20. juni, med mulighet for ytterligere 2 års forlengelse. Kontrakten omfatter totalt 40 busser og har en samlet verdi på om lag 560 mill kr. Rutetilbudet vil samtidig utvides noe. Avtalen omfatter kun nye, moderne elbusser med høy komfort og nytt informasjonssystem som også ivaretar kravene til universell utforming på en god måte.