Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Innstillinger 09.12.2023

Linje 114
11:30 Fredrikstad Bussterminal - Tomb Kapell
12:25 Tomb Kapell - Fredrikstad bussterminal

Linje 10
14:10 Fredrikstad bussterminal - Vikerkilen

Se entur.no for oppdatert reiseinformasjon. 

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

 

Sist oppdatert: 09.12.2023 13:47
Nå blir det gratis for passasjerer på Hvalerferga

Nå blir det gratis for passasjerer på Hvalerferga

Fra 16. august blir det gratis for passasjerer å ta fergen i Hvalersambandet.

- Vi ønsker å bidra til at kystområdene er lett tilgjengelige fritids og rekreasjonsområde, samtidig som det er en målsetting å opprettholde og utvikle kystområder med fast bosetting, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel 

Det blir gratis for passasjerer hele året, men gratistilbudet for kjøretøy begrenses til perioden fra midten av august til midten/slutten av mars.  

Fastboende med bostedsadresse på de østre øyer får tilbud om gratis ferge for en bil pr husstand hele året.  

- Vi innfører denne ordningen for å begrense biltrafikken i sommersesongen, men at fastboende som har behov for det, skal ha mulighet til å ta med bilen gratis på fergen hele året, sier Olav Skinnes.  

Gratis frakt av traktorer og utstyr som er nødvendig for landbruksdrift videreføres. Det gis ikke betalingsfritak for frakt av varer.  

Fylkestinget vedtok ordningen med gratisferge 8. juni. Hvaler kommune har også behandlet saken.  

Fakta om trafikkutvikling i Hvalersambandet 

Hvalersambandet har hatt en betydelig trafikkvekst gjennom mange år, og særlig under pandemien i 2020-2021 med en passasjervekst på hhv. 19 og 23% sammenlignet med 2019. Antall kjøretøy økte i samme periode med hhv. 66 og 147%. I 2022 var trafikktallene tilbake på et mer normalt nivå med en passasjervekst på 10% sammenlignet med 2019. Det er likevel fortsatt en betydelig økning i antall kjøretøy på i underkant av 90% sammenlignet med 2019. Antall passasjerer som ble registrert i sambandet i 2022 var 124.196, og antall kjøretøy var 5.044.