Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29
Ny avtale om fergetjenester for Hvalersambandet fra 2024

Ny avtale om fergetjenester for Hvalersambandet fra 2024

Norled AS vant kontrakten om ny driftsavtale for Hvalersambandet fra 1. januar 2024.

Østfold kollektivtrafikk er godt fornøyd med resultatet, både når det gjelder pris og kvalitet. 

— Vi har et mål om å kunne tilby gode kollektivtrafikktjenester med minst mulig miljøavtrykk. Vi har forutsatt nullutslippsløsninger i sambandet og at hensynet til universell utforming, publikumsinformasjon og sikkerhet ivaretas på en god måte. Vi tror den nye avtalen vil oppleves positivt både for kunder og ansatte, og vi oppfatter Norled som et profesjonelt selskap som vi er trygge på kan levere gode tjenester i årene fremover, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk 

Norled er opptatt av å tilby bærekraftige reiser og er den fergeoperatøren i Norge med lengst erfaring med elektrisk drift av fartøy. Erfaringen strekker seg helt tilbake til 2015 da Norled introduserte verdens første elektriske ferge, MF Ampere, som fortsatt er i drift på Lavik-Oppedal sambandet. 

— Vi gleder oss til å ønske reisende velkommen om bord. Norled ønsker å elektrifisere sambandet i tillegg til å benytte et fartøydesign som gir den mest miljøvennlige og energieffektive driften av fartøyet. Fergen er designet for å gi gode reiseopplevelser med lys og trivelig innredning med store vindusflater og universell utforming, sier administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden. 

Norled var tidlig ute med å designe fartøy som hensyntok universell utforming slik at fartøyene kan brukes av alle på en likeverdig måte. 

 

Fokus på kvalitet og tilgjengelighet 

Østfold kollektivtrafikk har hatt særlig fokus på kvalitet knyttet til gjennomføring av oppdraget og utforming av fartøy i sin vurdering, hvor hensynet til fleksible løsninger og tilgjengelighet har vært viktig. Fergen skal løse flere behov, både transport av passasjerer, frakt av kjøretøy, gods og kommunale behov knyttet til renovasjon og beredskap. 

Det er krav om virksomhetsoverdragelse i kontrakten, dermed vil mannskapet få tilbud om å fortsette å jobbe for Norled i Hvalersambandet. 

 

Rutetilbudet er ikke avklart 

— Det vil være naturlig for oss å invitere Hvaler kommune med i arbeidet med ny ruteplan, og at innspill fra kommunen og innbyggerne veier tungt når tilbudet fra 2024 skal besluttes. Vi regner med å starte denne prosessen i løpet av høsten, avslutter Johnsen. 

 _______________________ 

Fakta 

Norled AS vant kontrakten i konkurranse med 2 andre selskaper. Norled AS har tilbudt en ny, batterielektrisk bilferge med plass til 147 passasjerer og 8 biler. Fergen er en katamaran som vil bygges i kompositt med en lengde på 30 meter og en bredde på 11 meter. Kontrakten gjelder i 13 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 7 år. Kontrakten omfatter en bilferge og en reserveferge med en samlet verdi på om lag 550 mill kr for hele avtaleperioden. 

Om Norled 

Norled AS er et av landets største ferge og hurtigbåtrederier. Selskapet har rundt 80 fartøy, og driver ferge- og hurtigbåtsamband fra Oslofjorden til Troms. Norled har satset mye på nye fartøystyper og miljøvennlig teknologi, og har tatt frem løsninger som selskapet er alene om i verden. Selskapet har rundt 900 ansatte, og har hovedkontor i Stavanger og kontorer i Bergen og Oslo.