Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Innstillinger 09.12.2023

Linje 114
11:30 Fredrikstad Bussterminal - Tomb Kapell
12:25 Tomb Kapell - Fredrikstad bussterminal

Linje 10
14:10 Fredrikstad bussterminal - Vikerkilen

Se entur.no for oppdatert reiseinformasjon. 

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

 

Sist oppdatert: 09.12.2023 13:47
Ny avtale om skoleskyss og bestillingstrafikk i Halden

Ny avtale om skoleskyss og bestillingstrafikk i Halden

Halden vant kontrakten om om ny avtale i Halden og Aremark med oppstart 1. august 2023.

Avtalen omfatter skoleskyss for grunnskolen og videregående skole, samt bestillingstilbudet Flex og gjelder i 3 + 2 år.

Direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk er godt fornøyd med tilbudet fra Halden Taxi. Selskapet er sertifisert som «Miljøfyrtårn» og har blant annet forpliktet seg til å benytte en betydelig andel elbiler i avtaleperioden.
Avtalen omfatter totalt 33 biler, herunder 9 minibusser med plass til rullestol.

Samlet verdi på avtalen anslås til totalt om lag 17,5 millioner kroner per år (eksl mva).