Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29
Ny avtale om skoleskyss og bestillingstrafikk i Halden

Ny avtale om skoleskyss og bestillingstrafikk i Halden

Halden vant kontrakten om om ny avtale i Halden og Aremark med oppstart 1. august 2023.

Avtalen omfatter skoleskyss for grunnskolen og videregående skole, samt bestillingstilbudet Flex og gjelder i 3 + 2 år.

Direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk er godt fornøyd med tilbudet fra Halden Taxi. Selskapet er sertifisert som «Miljøfyrtårn» og har blant annet forpliktet seg til å benytte en betydelig andel elbiler i avtaleperioden.
Avtalen omfatter totalt 33 biler, herunder 9 minibusser med plass til rullestol.

Samlet verdi på avtalen anslås til totalt om lag 17,5 millioner kroner per år (eksl mva).