Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Ombygging av kaianlegg på de østre øyene på Hvaler

Ombygging av kaianlegg på de østre øyene på Hvaler

I disse dager starter ombyggingen av kaianleggene på de østre øyene.

MS Torine settes i drift når fergeleiet på Nergården er opprustet. Ifølge Borg havn er det planlagt ferdigstillelse 1. mars 2024. Fra årsskiftet og fram til fergeleiene er klare, vil den gamle fergen Gravningen trafikkere Hvalersambandet.

Arbeidene på fergeleiene vil også legge begrensninger på biltransporten til Makø og Herføl. Det blir ikke blir mulig å transportere bil fra og til Makø fra 16. november til ca. 5. januar og Herføl fra 27. november til ca. 30. januar. Nødetater og syketransport vil fortsatt kunne anløpe Makø og Herføl. Nedgården og Skjærhalden blir ikke berørt. Persontrafikken vil gå som normalt til alle øyene.

Les mer om dette, og få oppdatert informasjon om Hvalersambandet på nettsidene til Hvaler kommune.