Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Omkjøring for bussene på Borgenhaugen

Omkjøring for bussene på Borgenhaugen

Fra tirsdag 11. april stenges Skjebergveien mellom Rådhusveien og Borgen.

Dette medfører at holdeplassene Borgenbanen, Borgen og Moensletta ikke betjenes av noen busslinjer fra samme dato og de berørte holdeplassene vil stenges.

Inntil videre vil linje 133 kjøre via Rådhusveien-Kalaveien-Edonbakken. Øvrige linjer kjører via Iseveien-Rådhusveien.
Avvikene vil dessverre foreløpig ikke fremkomme ved elektroniske rutesøk. Det må også forventes vesentlige forsinkelser i perioden.