Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29
Staten er forhandlingsklar for byvekstavtale

Staten er forhandlingsklar for byvekstavtale

Bypakke Nedre Glomma: Gjennom byvekstavtale ønsker staten å bidra til kraftfull og langsiktig satsing på miljøvennlig transport i Nedre Glomma.

Regjeringen har gått inn for at Nedre Glomma skal få 867 millioner kroner mer til å sikre at flere velger kollektiv, sykkel og gange de neste ti årene.

Grep for miljøet

-En byvekstavtale vil bidra til at Nedre Glomma tar viktige grep for å kutte klimagassutslipp og skape bedre bymiljø, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

-Det er gledelig at staten varsler at de nå er klare til å starte forhandlingene om byvekstavtale med Nedre Glomma. Skal vi fortsette å redusere biltrafikken i Nedre Glomma må befolkningen oppleve at det er gode alternativer til å kjøre bil, sier ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen Evje..

-Dette gir forutsigbarhet i infrastrukturarbeidet og bidrar til å sikre videre satsing på gratis ferge, tilrettelegging for sykkel, gange og buss, sier i ordfører i Fredrikstad, Siri Martinsen.

NyBuss-NG.jpg

Overordnede mål

Det overordnede målet for byvekstavtalene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet).

Ved forhandlingsstart vil det etableres en forhandlingsgruppe som ledes av Statens vegvesen og med representanter fra Jernbanedirektoratet, statsforvalteren, fylkeskommune og kommuner. Statens vegvesen skal også lede oppfølgingen av avtalene på vegne av staten.

Ved enighet om en byvekstavtale skal et framforhandlet forslag til avtale behandles lokalpolitisk og drøftes i regjeringen før avtalen blir inngått.

10 år fremover

Dersom forhandlinger om en byvekstavtale for Nedre Glomma fører frem, vil byområdet motta tilskudd til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange. Det legges videre til grunn at belønningsmidlene i dagens belønningsavtale, innlemmes i byvekstavtalen og videreføres 10 år frem i tid.

Daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma er begeistret over nyheten, spesielt fordi dette vil sikre langsiktigheten i arbeidet med å gi bedre plass på veiene til de som virkelig behøver det.

-Det blir et løft for hele regionen. Midlene det er snakk om er mer enn dobling av tidligere mottatt tilskudd. Bedre kollektivtilbud er ett av virkemidlene som behøver byvekstmidler, smiler Jostein Haug.

 

Saken er hentet fra nettsidene til Bypakke Nedre Glomma.