Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Billettkontroll og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Østfold kollektivtrafikk behandler personopplysningene dine dersom du får tilleggsavgift (gebyr) i en billettkontroll.

Formål

Etter Østfold kollektivtrafikks reisevilkår, skal passasjerer som ikke kan fremvise gyldig billett betale tilleggsavgift (gebyr). Formålet med behandlingen er å kunne kreve inn tilleggsavgift (gebyr) som ikke blir betalt på stedet.

 

Dette behandler vi

Kundeopplysninger: 

Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsdato, tidspunkt for billettkontroll, eventuelt fremvist legitimasjon og kundens forklaring. Dine kundeopplysninger kobles bare til reiseopplysninger og salgsopplysninger dersom det er nødvendig for å behandle din sak.

 

Reiseopplysninger: 

Informasjon om for eksempel hvilken holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt.

 

Salgsopplysninger: 

Opplysninger fra salget av en billett eller påfylling/bruk av reisepenger slik som tid for kjøpet, beløp og billettype.

 

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å kunne ivareta Østfold kollektivtrafikks berettigede interesse i å kreve inn tilleggsavgift (gebyr), som et ledd i inntektssikringen. Vi behandler ikke flere opplysninger enn det som er nødvendig. Du kan unngå å bli registrert ved å ha gyldig billett, eller ved å betale gebyret på stedet billettkontrollen.

 

Tilgang og bruk

Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med oppfølging av krav om tilleggsavgift (gebyr). Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg. Opplysningene dine blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

 

Dine rettigheter

I tillegg har du rett til å komme med innsigelse mot viderebehandling grunnet særskilte omstendigheter. Østfold kollektivtrafikk vil vurdere din innsigelse og enten avlutte behandlingen eller iverksette særskilte informasjonssikkerhets tiltak som ytterlige begrensing av tilgangene til opplysningene, skjerpede rutiner ved en begjæring om innsyn mm.

Du har rett til innsyn, retting, sletting og dataportabilitet. 

Les mer om dine rettigheter under Personvern i Østfold kollektivtrafikks tjenester 

 

Lagring og sletting

Dersom du betaler tilleggsavgiften (gebyret) blir kundeopplysningene dine slettet etter 12 måneder.

I øvrige tilfeller blir opplysningene lagret så lenge saken om tilleggsavgift (gebyr) er åpen hos oss, men maksimalt i inntil tre år dersom rettslig inndrivelse ikke blir iverksatt. Saker om navnemissbruk blir slettet etter 12 måneder. Vi vil også slette opplysningene senest innen en måned dersom gebyret viser seg å være feilaktig ilagt.

Reiseopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt eller alternativt 365 dager etter klageren har fremmet skriftlig reklamasjon til Østfold kollektivtrafikk om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.

Salgsopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt eller alternativt 365 dager etter klageren har fremmet skriftlig reklamasjon til Østfold kollektivtrafikk om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.

Se forskrift om transportklagenemda § 5-2