Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29

Kampanjer og konkurranser og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Østfold kollektivtrafikk behandler dine personopplysninger i kampanjer og konkurranser.

Formål

Formålet med registreringen og behandling av personopplysningene dine i forbindelse med kampanjer og konkurranser skal være tilgjengelig på siden for kampanjen eller konkurransen, hvor også vilkårene for deltagelse er beskrevet.

 

Dette behandler vi

Østfold kollektivtrafikk kan registrere opplysninger om deg som navn, adresse og eller e-postadresse dersom du velger å delta i en av våre kampanjer eller konkurranser. Vi lagrer bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket på de aktuelle sidene for den pågående konkurranse eller kampanje.

 

Rettslig grunnlag

Samtykke til behandlingen om ikke annet følger av den enkelte konkurransen.

 

Tilgang og bruk

Østfold kollektivtrafikk er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting mm av opplysninger som er lagret om deg. Østfold kollektivtrafikk utleverer ikke personopplysninger dersom vi ikke blir pålagt det av offentlig myndighet.

Les mer om dine rettigheter under Personvern i Østfold kollektivtrafikks tjenester