Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29

Kundeservice og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Østfold kollektivtrafikk behandler dine personopplysninger dersom du tar kontakt med oss via e-post, telefon eller sosiale medier.

Formål

Opplysningene behandles slik at vi kan behandle din kundehenvendelse.

 

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å følge opp en avtale med deg som kunde.

 

Dette behandler vi

Østfold kollektivtrafikk trenger normalt ikke sensitive personopplysninger for å behandle henvendelsen din. Slike opplysninger må uansett sendes pr post.

Dersom du tar kontakt med oss via telefon, e-post eller pr brev, behandler vi følgende opplysninger om deg:

  • Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse, telefonnummer og/eller e- postadresse, evt. postadresse og din beskrivelse av henvendelsen din.
  • Reisekortnummer eller app-ID- og henholdsvis reiseopplysninger eller salgsopplysninger som er relevant for saken.
  • Reiseopplysninger er informasjon om for eksempel hvilken holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt.
  • Salgsopplysninger, opplysninger fra salget av en billett eller påfylling/bruk av reisepenger slik som tid for kjøpet, beløp, billettype og hvilken sone billetten er gyldig.

 

Tilgang og bruk

Det er et begrenset antall brukere som har tilgang til opplysningene du gir oss. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Les mer om dine rettigheter under Personvern i Østfold kollektivtrafikks tjenester 

Vi utleverer ikke personopplysningene dine så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter. Unntaket er henvendelser om skadesaker, som blir videreformidlet til busselskapet som behandler saken videre.

 

Lagring og sletting

Opplysningene blir behandlet så lenge du som kunde har adgang til å klage til Transportklagenemnda.

Reiseopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt eller alternativt 365 dager etter du har fremmet skriftlig reklamasjon til Østfold kollektivtrafikk om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.

Salgsopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt eller alternativt 365 dager etter du har fremmet skriftlig reklamasjon til Østfold kollektivtrafikk om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.

Se forskrift om transportklagenemda § 5-2

 

Sosiale medier

Vi lagrer ikke informasjon om deg dersom du tar kontakt med oss via Facebook.

Husk å ikke oppgi personopplysninger enten om deg selv eller andre i sosiale medier, da dette er tilgjengelig for alle. Dette er informasjon som app-ID, reisekortnummer, saksnummer eller bilder av andre som ikke har samtykket til publisering.